Chords
CHORDS
 

212. Hawn jien Mulej

Hawn qribek hena nsib, din qalbi tfur
Kemm hu sew li hawn flimkien
Kull biżgħa illi kelli għebet mar-riħ
Meta hawn Int fis-sod hawn jien
Ma’ kull nifs, nimtela bik
Kemm hu sew li jien hawn fik.

Rit:
Hawn jien, Mulej hawn ħdejk
Ħallini miegħek
Inqimek nagħti ġieħ
Lill-glorja tiegħek
Urini dak li trid
Li tagħmel miegħi
Noffrilek kull ma jien
Ir-rieda tiegħi.

Hawn jien Mulej hawn ħdejk
Ħallini ħdejk Mulej ... għal dejjem. x4 Rit:


Fr. Karm Debattista mssp © 2005 Karm Debattista mssp

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright