Available from KDZ office
SCORE
 

216. Ħdejn artalek

Ħdejn artalek ersaqna, kbir Alla,
Ħa noffrulek foħrija flimkien;
Nitolbuk tieqaf magħna, taħfrilna;
Niżżuk ħajr għal tjubitek f’kull żmien.

Aħna rridu naħarbu mill-ħażen
U niċċaħħdu f’daż-żmien tar-randan,
Biex nogħġbuk, o Mulej, u nitqaddsu;
Int li fdejtna, li ssaltan setgħan.

Bro.Henry FSC & Dun Karm Scerri

 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Żmien Liturġiku

Randan

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright