Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

223. Ħelsien

Minn prinċep tas-sema ċċekken u sar
Għalik u għalija bħall-agħar fost il-fqar
Għax rana mitlufa fid-dnub u fl-imrar
Sar bniedem, sar bħalna, tarbija ġo għar.

Rit:
Il-fidwa ġa ġiet f’dal-lejl tal-Milied
It-tifel li twieled ġabilna l-ħelsien x2

Għalkemm minn dil-ġrajja
Għaddew bosta snin
Iżd’ aħna ferħana ninġabru flimkien
Tarbija turina li Alla ħanin
Mill-mewt lili u lilek kisbilna l-ħelsien. Rit:

Iżda nara madwari min fl-agħar dlamijiet
Mifluġ u mtaqqal taħt piż il-ħtijiet
Tgħid sema’ bil-bxara tal-lejl tal-Milied?
Li Alla ħelisna - li l-fidwa ġa ġiet? Rit:

Fr. Karm Debattista mssp & Fr. Pierre Bonnici mssp ©
Karm Debattista mssp

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright