Available from KDZ office
SCORE
 

228. Ħobż tas-smewwiet

Quddiemek hawn miġbura,
Flimkien, Ġesù, nqimuk.
Arana lkoll madwarek:
Int taf kemm inħobbuk!

Rit:
Ħallina nibqgħu miegħek
Ħa ntuk kull ħajr u ġieħ.
Int l-hena, id-dawl, it-tama,
Il-għaxqa u l-mistrieħ.

Magħluq ġot-tabernaklu
Kull ħin aħna nsibuk.
O! X’ferħ inħossu f’qalbna
Kull darba li nżuruk! Rit:

Iġbidna lejk xħin niġu
Quddiemek f’dan is-skiet
Biex nilqgħu ġo sidirna
Ilkoll Ħobż is-smewwiet! Rit:

Dun F. Camilleri & Jos. Abela Scolaro

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright