Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 

252. Iddeċidejt

Iddeċidejt Mulej li ħajti rrid nagħtik
Jien noffrilek lili nnifsi kif jien
Ħudni f’idejk u agħmel bija dak li trid
Kun int Mulej is-sid ta’ ħajti.

Rit:
Hawn jien Mulej
Jien lest għalik u għal kull ma trid
Hawn jien Mulej
Bi mħabba kbira għalik

Hawn jien Mulej
U ikkmandani dak li trid
Hawn jien Mulej, iddeċidejt.


Tiziana Grech nee Dimech © 1989 Tiziana Dimech

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright