Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

266. Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi
Warajh irrid nimxi
Kull fejn jeħodni, kull fejn imur.
Fuq il-muntanji
F’widien mudlama
Xejn ma jonqosni
Għax miegħi hemm Hu.

Miegħu irrid niltaqa’ hemm
Fi mħabbtu insib is-serħan.
Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi
Warajh irrid nimxi
Kull fejn jeħodni, kull fejn imur.

’Tul it-triq kollha fejn hu se jmexxini
Hu wegħedni li ħdejja
Qrib tiegħi se jkun.
Fuq il-muntanji, id f’id aħna nimxu
Jurini imħabbtu, jweżinni kull ħin.

 

 

Waqt Liturġiku

Ringrazzjament
 

Tema


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright