Available from KDZ office
SCORE
 

267. Il-presepju tal-Milied

Bambin tax-xama’, fuq żewġ tibniet:
Madwaru siekta, erba’ nagħġiet.

’L hawn għarrkopptejha, Ommu Marija
Tħares titgħaxxaq, b’dik it-Tarbija.

Ġużeppi ħiemed, kollu ħosbien,
Mill-belt imkeċċi, x’aktarx għajjien.

Anġlu tax-xama’, f’idu l-kelmiet:
“Glorja lil Alla fl-ogħla smewwiet!”

Ftit ’l hemm il-baqra, b’għajnejha kbar
Donnha b’nifisha, se ssaħħan l-għar.

Lil hinn il-ħmara, tħares f’dagħbien.
Ma tistax tifhem, x’misteru kien:

Kif l-Iben t’Alla, kbir u setgħan
Twieled f’għar fqajjar
Mhux f’dejr sultan!

L-għar nofsu mdawwal,
Min-nar għajjien
Issa jitqawwa, issa jiċkien.

Fl-isfond tal-qasam, xi ragħaj fil-bogħ’d
Jidher iqarreb, donnu jirtogħ’d!

Meta Diċembru, jerġa’ fil-qrib,
Dan il-Presepju, imkienu jsib.

U xħin id-dalma, terġa’ filgħaxija
Dwaru ninġabru, lkoll għalenija.

Mgħaxxqin inħarsu, lejn il-Bambin,
Xi talba ingedwdu, ta’ tfal ċkejknin.

Alfred Cachia & P. Daniel Sammut O.Carm

 

Żmien Liturġiku

Milied

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright