Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

273. Imbierek Int Mulejja

Imbierek int, Mulejja
Ħallieq u Missier tagħna
Fit-tjieba tiegħek tajtna
Dal-ħobż (l-inbid) li ġibna magħna
Mill-frott tal-art għammiela
U xogħol idejn il-bniedem
Li minnu jsir għalina
Ġismek (Demmek) ħaj u tant għażiż!

U miegħu ilqa’
L-għotja ta’ bniedem l’ hu bla ħila
Kont int li sejjaħtli
Ma nafx x’rajt sabiħ fija!
Imm’ inti mitt għalija tajt ħajtek fuq salib
Ilqagħha l-“iva” tiegħi jien tiegħek
Dejjem qrib.

Rit:
“Ħabib,
Nixtieqek tkun dixxipli tiegħi,
Salibek, tbatijietek ġorr kuljum.
Jekk tagħti
Jingħatalek għal mitt darba,
Jekk taqa’
Inkun jien li ngħinek tqum.” x2

Pierangelo Sequeri

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright