Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

282. Infaħħru bil-hena ‘l Ġesù

Rit:
Ħa nfaħħru bil-hena ’l Ġesù
Alleluia, Alleluia.
Nersqu quddiemu
B’għana ta’ radd il-ħajr, Alleluia

Hu xbieha ta’ Alla li ma jidhirx
U kien qabel il-ħolqien
Kollox sar bih
Kull ħlejqa fis-sema u fl-art, Alleluia. Rit:

Fih tgħammar il-milja ta’ Alla l-ħaj
Dak Alla li jħobbna lkoll
U b’demmu mxerred
Ġab paċi lill-bnedmin, Alleluia. Rit:

Hu l-ewwel, il-Kbir li qam mill-imwiet,
Il-bidu ta’ kull ma sar
Ir-Ras tal-Knisja
Li waqqaf fuq din l-art, Alleluia. Rit:

Addattata għall-Malti minn Dun Mikiel Galea

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright