Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

288. Innu Malti

Lil din l-Art Ħelwa
L-Omm li tatna isimha
Ħares Mulej, kif dejjem Int ħarist
Ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist.

Agħti kbir Alla
Id-dehen lil min jaħkimha
Rodd il-ħniena lis-sid
Saħħa lill-ħaddiem
Seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.

Dun Karm Psaila & Robert Sammut

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright