Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

293. Int Missier il-ħolqien kollu
(Father of creation)

Jien niġi hawn quddiemek
Biex ngħanni għanja għalik
Tifħir u qima għanjieti
Radd ta’ ħajr irrid nagħtik.

Int tajtni ħajja mogħnija
Mimlija mħabba għalik
U issa rrid ngħanni
Kull tifħir irrid nagħtik.

Rit:
Int Missier il-ħolqien kollu
Il-Ħaruf t’Alla l-ħaj
Int li qomt minn bejn l-imwiet
Qabar vojt ħallejt fis-skiet
Tajt ħelsien lill-poplu tiegħek
Fl-imħabba magħqudin
U miegħek nimxi rrid
Tul ħajti lejl u nhar.

Addattata għall-Malti minn Mario Cucciardi

 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Tema

Tifħir
 

Żmien Liturġiku

Għid

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright