Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

295. Int Mulej ir-ragħaj tiegħi

Int Mulej ir-ragħaj tiegħi
Miegħek xejn ma jonqosni;
Tqegħidni fejn hemm il-ħdura,
Tqegħidni ħdejn l-ilma frisk
Biex trejjaqni u sserraħni,
Teħlisni mit-tiġrib.


 

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright