Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Midi File
Midi
 

296. Inti Missierna

Inti Missierna li inti fis-sema
Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek
Ikun dak li trid inti
Fis-sema hekkda fl-art
Ikun dak li trid int
Fis-sema hekkda fl-art.

Ħobżna ta’ kuljum, agħtina llum
Dnubietna aħfrilna bħalma naħfru
Lil min hu għalina ħati
La ddaħħalniex fit-tiġrib
Iżda eħlisna mid-deni u t-tiġrib.


 

 

Waqt Liturġiku

Missierna

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright