Available from KDZ office
SCORE
 

299. Ir-ragħaj tiegħi hu l-Mulej

Rit:
Ir-Ragħaj tiegħi hu l-Mulej,
Ngħannilu għanja ta’ ferħ.

X’hena nġarrab meta żżurni,
U titmagħni b’dal-ħlewwiet;
Imbagħad lili Int tistieden,
Għal ferħ ikbar fis-smewwiet. Rit:

Meta inti tinżel fija,
Inħossni mimli bl-akbar ġid;
Għaliex fija jkun preżenti,
Tal-bnedmin ir-Ragħaj u s-Sid. Rit:

Nibqa’ ngħanni ħajti kollha,
Il-ħniniet li lejja wrejt:
Għaliex Inti lili midneb,
Fi tjubitek qatt ma nsejt. Rit:


J. Gelineau Addattata għall-Malti minn G. Frendo

 

Waqt Liturġiku

Ringrazzjament

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright