Available from KDZ office
SCORE
 
Video
 

300. Ir-ragħaj u s-sid tiegħi

Ir-ragħaj u s-sid tiegħi, kun int Mulej
Taħt ħarstek nistrieħ fis-sliem
Mexxini Ħallieq, dawwalni fit-triq
Li twassal għal ferħ bla tmiem.

Madwari resqin dlamijiet il-mewt
’Ma jien nibqa’ nitma fik
Għax inti Sultan, li b’driegħek setgħan
Teħlisni minn kull tiġrib.

Int tmajtni Mulej bl-ikel tas-smewwiet
Sawwabt fuqi żejt Qaddis
Ħallini nagħtik imħabbti biex fik
Nistrieħ għal kull żmien fis-sliem.

D. Grant. Addattata għall-Malti minn Dun Gorg Deguara

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright