Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

301. Irrid nieħu sehem

Irrid nieħu sehem, sehem l-aktar ħaj
Fit-talba ta’ radd il-ħajr li Ibnek għamillek
Xħin offra ġismu u demmu wkoll
Fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju.

Rit:
O Missier, Alla ħaj
Inroddulek ħajr
Fit-talba Ewkaristika ta’ Ibnek
Magħqudin ġewwa fih
Qed noffrulek il-ġieħ
Li tak fis-sagrifiċċju tal-Kalvarju.

Irrid nieħu sehem, sehem l-aktar ħaj
Fit-talba ta’ radd il-ħajr li Ibnek għamillek
Xħin joffri lilna fil-ħobż u l-inbid
Fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju. Rit:

Irrid nieħu sehem, sehem l-aktar ħaj
Fit-talba ta’ radd il-ħajr li Ibnek għamillek
Xħin noffru ħajjitna, nissieħbu f’Ġesù
Fis-sagrifiċċju mdemmi tal-Kalvarju. Rit:

Joe C. Aquilina © Joe C. Aquilina 2000

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright