Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

31. Angelus

Lilek Omm Alla b’għaxqa nsellmulek
Xħin tfiġġ il-għodwa
L-għanja ngħannulek.
Bil-ferħ bil-hena qlubna mogħnija
Ave Marija, Ave Marija.

Xħin b’saħħa tiżreġ ix-xemx ħanina
F’nofs il-jum sbejjaħ
Biex ħajja ttina
L-ilħna lejk nerfgħu
F’għanja smewwija
Ave Marija, Ave Marija.

Xħin jgħib minn fuqna
Dad-dawl fiddieni
U d-dalma taqa’ tal-lejl sewdieni,
Lilek insellmu ja Omm qawwija
Ave Marija, Ave Marija.Andrea Castelli
Addattata għall-Malti minn Dun C. Sciberras

 

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright