Available from KDZ office
SCORE
 

311. Is-saltna tas-smewwiet

Rit:
Is-Saltna (is-Saltna)
Tas-sema (tas-sema)
Is-Saltna f’qalbna tinsab.
Ħolqien ġdid (Ħolqien ġdid)
Fi Kristu (fi Kristu)
Ħolqien ġdid
Fi Kristu flimkien.

Hienja huma dawk li jgħixu ta’ fqar
Għax tagħhom hi s-saltna tas-sliem.
Hienja huma dawk li jgħixu mnikktin
Għax huma għad jithennew. Rit:

Hienja huma dawk li umli fil-qalb
Għax huma għad jirtu l-art.
Hienja huma dawk għatxana għall-ħaqq
Għax huma jkunu mxebbgħin. Rit:

Hienja huma dawk li jħennu bil-qalb
Għax huma jsibu l-ħniena.
Hienja huma dawk li safja fil-qalb
Għax huma għad jaraw ’l Alla l-ħaj. Rit:

Hienja huma dawk li jġibu s-sliem
Għax Hu jsejħilhom ulied.
Hienja huma dawk li jbatu għal Ġesù
Għax ħlashom kbir fis-smewwiet. Rit:

 

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright