314. It-tielet waqgħa

Rit:
Naqr’ oħra u nasal, Missieri stennieni
Naqr’ oħra u nasal,
Lejn xewqtek qalbieni.

Missier x’sejjer nagħmel?
Il-quċċata qrib,
Biss saħħti ġġarrfet għax tqil is-salib. Rit:

U ħafna qed jgħajtu, li l-ħtija hi tiegħi.
Min sejjer jifhimni? Missier ibqa’ miegħi. Rit:

Agħtini l-għajnuna li nqum minnufih
U għar-rieda tiegħek nintreħa bis-sħiħ. Rit:

Therese Cassar © 1977 Therese Cassar

 

Tema

Via Sagra

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright