Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

330. Jgħajtu s-smewwiet
(All heaven declares)

Jgħajtu s-smewwiet
Kull glorja lill-Mulej irxoxt
M’hemm xebh imkien
Mas-sbuħija tal-Mulej.

Rit:
Għal dejjem Hu magħruf
B’ħakkiem tassew ħaruf
Quddiemu hieni mmil
U lilu jiena nqim.

Inxandar jien
Il-glorja tal-Mulej irxoxt
Maqtul Hu kien
Biex jgħaqqad m’Alla lilna lkoll. Rit:

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright