Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

334. Jien magħkom sat-tmiem

Jekk tridu l-ħajja fikom,
Imlew qalbkom bil-kelma tiegħi
Ħarsuha, għixuha, la tibżgħu xejn,
Ikollkom ferħ tassew
Ikollkom paċi sħiħa.

Rit:
U jiena magħkom sat-tmiem,
U jiena magħkom sat-tmiem,
U jiena magħkom sat-tmiem.
Jiena t-triq tas-sliem.

Jiena huwa l-Ħobż tal-Ħajja
Min jiġi għandi ma jtih qatt ġuħ,
Min jemmen fija ma jtih qatt għatx.
Din xewqa tal-Missier:
Li lkoll tgħixu għal dejjem. Rit:


M. Suzanne Toolan S.M.

 

Waqt Liturġiku

Għeluq

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright