Available from KDZ office
SCORE
 

340. Jiena nemmen

Jien nemmen, Ġesù tiegħi,
Li ltqajt fija l-ġisem tiegħek
U d-demm tiegħek: għajn ta’ paċi,
L-egħżeż ġid fuq dina l-art.

Jien inqimek ġewwa sidri
Inti l-akbar hena tiegħi;
Int jistħoqqlok kull foħrija,
O Mulej, nittama fik.

Jien nħobbok, Ġesù twajjeb!
Inti taf li jien inħobbok.
Għinni nħobbok dejjem iżjed.
Qalbi kollha rrid nagħtik!

Niżżikħajr, Mulej, minn qalbi
Talli ġejt illum ġo fija;
Niżżik ħajr tal-grazzji tiegħek,
Issa u dejjem o Ġesù.


Bro.Henry FSC & Dun Karm Scerri


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright