Chords
CHORDS
 

341. Jiena nilqgħek

Jiena nilqgħek o Spirtu tal-Fejqan
Jiena nilqa’, il-fejqan li Inti ġġib
Jiena nilqgħek, jiena nilqgħek
Jiena nilqgħek o Spirtu Qaddis.

Jiena nħossok qed iżżurni f’dan il-ħin
Ejja fija bil-qawwa tal-ħelsien
Ejja fija, ejja fija
Ejja fija o Spirtu Qaddis.

Jien nintelaq f’din imħabbtek o Mulej
Kun int f’ħajti, is-Sid tiegħi u l-Feddej
Kun Sid tiegħi, kun Sid tiegħi
Kun Sid tiegħi dejjem o Mulej.


 

 

Tema

Spirtu s-Santu

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright