Available from KDZ office
SCORE
 

342. Jifirħu s-smewwiet

Rit:
Jifirħu s-smewwiet, tithenna l-art
U jgħanni l-ħolqien
U jxandru t-tfal ma’ kullimkien
“Osanna lis-Sultan!”

Doqqu t-trombi matul il-lejl
Għax jum il-Mulej fil-qrib!
Qajmu l-poplu, għajtu lkoll
Xandruha mas-smewwiet. Rit:

Qum bil-ħeġġa, tajjar in-ngħas
Ilbes l-ilbies tal-ferħ
Ma’ sbieħ il-għodwa tara d-dawl
U l-glorja tal-Mulej. Rit:

Xandru l-Bxara u la tibżgħux
Għax Kristu li miet hu ħaj!
Għad jerġa’ jiġi fostna lkoll
Fi tmiem iż-żminijiet. Rit:

Għanni għanja ġdida ’l-Mulej
Għax għamel ħolqien kollu ġmiel
Minn qalbek roddlu ħajr u faħħru
Għanni lill-Mulej. Rit:


 

 

Żmien Liturġiku

Avvent

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright