Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

348. Kbir hu l-Mulej
(Great is the Lord)

Kbir hu l-Mulej u jistħoqqlu kull tifħir
Fil-belt ta’ Alla u f’dan l-imkien qaddis
Il-għaxqa ta’ din l-art.
Kbir hu l-Mulej illi fih jiena sirt rebbieħ
Hu li jgħinni kontra l-għadu il-qalil
Quddiemu hieni mmil.

Rit:
Irrid li ngħolli ’l ismek o Mulej
U ħajr irrid inroddlok
Ta’ kull m’għamilt għalija
Fi mħabbtek nafda ruħi o Mulej
Għax inti Alla kbir għal dejjem,
Int is-Sid tas-sema w tal-art.

Addattata għall-Malti minn Andrew Cauchi & Martin Fenech

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright