Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
MP3 File
MP3
 

350. Kbir inti o Mulej

Kbir inti o Mulej, re ta’ dejjem inqimuk
U fik Mulej din ruħi ssib mistrieħ
Għax int taħfirli, għax int tagħdirni.

F’idejk jiena rrid inkun
U ħdejk xħin norqod u inqum
Ħdejk biss Mulej li kollox taħtek hu
Għax inti tħobbni
Għax int Ġesù ir-Re.

Steve McEwan ©1985 Body Songs/Copycare

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright