Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Video
 

351. Kemm inti kbir
(How great thou art)

O Alla kbir, kif timlieni bil-għaġeb
Xħin nara l-opri
X-xogħol ta’ dawk idejk!
Nilmaħ il-kwiekeb
Nisma’ r-ragħda tkarwat!
Tixhed kull ħlejqa l-qawwa ta’ dirgħajk.

Rit:
Ninfexx ngħannilek għanja ta’ tifħir
Kemm inti kbir, kemm inti kbir.
Tgħannilek qalbi għanja ta’ tifħir
Kemm inti kbir, kemm inti kbir.

U meta naħseb li dan Alla ’l Ibnu
Ma ħafirhiex, u għalija bagħtu jmut
Biex fuq salib dnubieti b’ferħa jsammar
U jxerred demmu u jmut biex jiena ngħix. Rit:

Meta fis-skiet, bi ħsibijieti mdawla
Jien naħseb fik, u x-xogħol ta’ jdejk sabiħ
Nara s-smewwiet, bi stilel sbieħ imsawba
Jew nisma’ r-ragħad, max-xita u mar-riħ. Rit:

Nisma’ l-għasfur jgħannilek għanja ħelwa
Nara l-ħolqien, il-bhejjem żgħar u kbar
Ikolli ngħid, kull m’għamilt kollu sewwa
Int tmajtna lkoll, mingħajrek xejn ma sar Rit:

Imbagħad xħin smajt Li Alla bagħat lil Ibnu
Jien bilkemm stajt naċċetta illi miet
U l-fatt li hu minn fuq salib salvani
U ħa minn ħajti t-toqol tad-dnubiet. Rit:

Addattata għall-Malti minn Andrew Cauchi

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright