Available from KDZ office
SCORE
 

353. Kemm togħġobni

Kemm togħġobni d-dar tiegħek, o Alla,
F'baħar hena hawn qalbi tistrieħ.
Aħjar siegħa għad-dell tiegħek
Minn għomor
Qalb il-frugħa ta' dinja bla gieħ.

Hawn int lili, Ragħaj tajjeb, tiragħni,
F'mergħat għonja bis-sewwa qaddis;
Hawn tqawwini b'dak l-ikel tas-sema,
Li jwaħħadni ma' Ibnek l-għażiż.

O! ħa tidwi d-dar tiegħek, Mulejja,
Bl-isbaħ għana tal-aqwa tifħir;
Ħa twassal quddiemek Demm Ibnek
Li ried Vittma għal sebħek isir.

Dun Karm Farrugia u Dun Gwido Calleja

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright