Scores
SCORE
 

354. Kewkba tal-ħajja

Kewkba tal-ħajja u bint is-sema,
Fik il-kbir don tal-Maternità
Raġġ tax-xemx qawwi, ixgħel id-dinja,
Fik tiddi fost il-ħlejjaq, il-Verġinità.
O Marija, mimlija kollok glorja.

Rit:
Ommna beata, ta’ fidi sħiħa
Biddlilna int lil qalbna, lil moħħna.
Jiddi l-ġmiel tiegħek
Bil-ferħ jimliena,
Int Omm universali
Agħtina lil Ġesù.
O Marija, mimlija kollok glorja.

It-Trinità għandha pjan xi twettaq
Li l-Verb isir bniedem
Għandha bżonn ta’ ġuf
Alla jfittex tfajla u Omm jagħmilha
L-umanità kollha titnissel f’Ġesù.

Int bint Missierna u Omm ta’ Iben
B’dellu jgħattik l-Ispirtu s-Santu.
Inbid li jferraħ fuq din il-mejda,
Int l-għan ta’ din il-festa, il-ferħ tagħna lkoll,
O Marija, mimlija kollok glorja. Rit:

Addattata għall-Malti mill-oriġinali "Stella di Vita"
minn Victoria Camilleri

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright