Scores
SCORE
 

355. Kieku biss

Kieku biss jiena mmiss
It-tarf tal-mantar ta’ Kristu, jien infiq. x2

Rit:
Kieku biss jiena nagħraf
Xi mħabba int għandek għalija
Kieku biss jien nemmen f’dan
Minnek nilqa’ il-fejqan.

Kieku biss Inti tlissen
Kelma ta’ mħabba u qawwa, jien infiq. x2 Rit:

Kieku biss Inti tfisser
X’qawwa hi ħierġa minnek, jien infiq. x2 Rit:

Joe C. Aquilina © 1984

 

Tema


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright