Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

360. Kollni kemm jien

Jien ma jien xejn, Mulej
Għax mit-trab tnissilt,
Imma inti tħobbni u għalija int mitt,
Taħt is-salib, nista’ biss jien nistqarr:
Tiegħek jien, kollni kemm jien.

Rit:
Ħudli f’idejja, nitolbok,
Missli din qalbi nħobbok,
Imla din ħajti, Mulejja,
Tiegħek jien, kollni kemm jien

Meta għarkupptejja nħares lejk, o Ġesù,
Nilmaħ kemm jien ċkejken
Mingħajr saħħa ta’ xejn.
X’nista’, noffrilek? Ħu din ħajti, Mulej,
Tiegħek jien, kollni kemm jien. Rit:

 

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright