364. Kristu msallab

“Sallbu! Sallbu!” l-kotra għajtet
“Sallbu qalb il-ħallelin!
Issa ħej jgħajjat lill-anġli
U tarawhom meħlusin!”

“Sallbu! Sallbu!” l-kotra għajtet
“Tafdawh xejn, żommuh marbut
Sammruh sewwasew bl-imsiemer
Hekk jixraqlu r-Re tal-Lhud.”

Int, Ġesù, Alla setgħani
Bqajt hemm fuq u naf il-għala
Għax żammitek dik l-imħabba
Li fid-dinja ma hawnx bħalha.

La tgergira u la theddida
Ma lissint kontra dan-nies
Biss int tlabt għall-maħfra tagħhom
Dan li għamilt u dana biss.

Therese Cassar © 1977 Therese Cassar

 

Tema

Via Sagra

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright