Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 
Midi File
Midi
 

369. La kollox madwari

Rit:
La kollox madwari jgħolli l-Mulej
F’ismu l-ferħ inħoss
La kollox madwari jgħolli l-Mulej
Fih biss jien nemmen
Fih biss inħobb.

Imbegħdin mid-dinja kollha
B’fehma waħda w inkantaw
Minn sħab iswed, minn dlam ikrah
Flimkien miexja lejn id-dawl. Rit:

F’kullimkien, fid-dinja kollha
Tat-tjubija hawn il-għatx
U ta’ ħuk il-ħarsa msejkna
Titlob minnek ħniena fl-għawġ. Rit:

Soeur Sourire OP
Addattata għall-Malti minn Dun Pawl Camilleri


Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright