Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

37. Ave Maria

Ave Marija, Ave Marija
Marija bil-grazzja mimlija.
U fost in-nisa imbierka int.
Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù,
Tal-frott tiegħek Ġesù.
Qaddisa int Marija Omm Alla
U itlob għalina midimbin.
Issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna
Itlob inti għalina midinbin.
Ave Marija. 

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright