381. L-ewwel waqgħa

Jien naf bniedem b’saħħtu
Li jaqa’ kuljum
’Mma b’rieda qawwija
Kuljum jerga’ jqum.

Jien naf bniedem tajjeb
Li jidneb kuljum
’Mma b’rieda qawwija
Jqum bla ma jdum.

Is-saħħa tal-bniedem
Moħbija ġo fih
Xħin jaħseb li għejja
Dlonk terġa’ tiġih.

Is-saħħa mir-rieda
U r-rieda bla tmiem
Sultana tal-wisa’
Sultana taż-żmien.

Ruħ tiegħi imnikkta
Isa agħmel il-qalb
U ’ekk qatt tħossok togħtor
Iftakar fit-talb.

Manwel Mifsud © 2002 Manwel Mifsud

 

Tema

Via Sagra

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright