Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

384. L-għanja tal-ħolqien

Dieħla ġo qalbi
Hena ttini u ħlewwa
Tqattar mimlija
Bit-tagħrif tas-sewwa.
Sabiħa l-ħajja
Meta hi mibnija
Bl-imħabba t’Alla
Li ħalaqha għalija.

Rit:
Ħajr nagħtu ’l Alla
Għall-ġmiel li hawn madwarna
Hu ħejja d-dinja
Għalija u għalik.

Min xegħel il-kwiekeb
Tella’ x-xemx ħanina
Il-qamar ħiemed
Li l-wens jagħtina.

Il-ward fil-ġnejna
L-ikħal nir tal-baħar
L-ilmijiet safja
Min bihom jiftaħar? Rit:


R. Ortolani Addattata għall-Malti mill-oriġinali
"Fratello Sole, Sorella Luna" minn Joe Galea.

 

 

Waqt Liturġiku

Dħul
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright