Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

385. Li nfaħħruk
(It is good)

Li nfaħħruk, tant hu sabiħ
Li ngħannulek
Ngħannu lkoll lil Alla l-ħaj
Fuq kemm tħobb, kemm int ħanin Mulej
Tul il-jum u tul il-lejl.
Lai, lai, lai .....

Ferħan inkun b’dak li tagħmel int
Iva nfaħħrek għal kull ħaġa li għamilt
Għall-għemejjel tiegħek ma nafx kemm
Elohim Baruch ha shem.
Lai, lai, lai .....

J’Alla ngħix f’darek o Mulej
Ħalli nkun bħas-siġar kbar tal-Lebanon
Imħawlin ġod-dar ta’ Adonai
Ġewwa l-ġnien ta’ Alla l-ħaj.
Lai, lai, lai .....

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright