389. Lil Alla nagħtu glorja

Rit 1:
Lil Alla nagħtu glorja x3
Għall-għemejjel ta’ jdejh.

Bid-demm tiegħu salvani
U b’setgħetu refgħani
Lil Alla nagħtu glorja
Għall-għemejjel ta’ jdejh.

F’din ħajti ngħix għalik
U kull ma nagħmel noffrilek irrid
Għax int Mulej, Int Alla kbir
Jogħla lejk kull glorja u tifħir. Rit 1:

Rit 2:
Għax tiegħek is-saltna
Tiegħek il-qawwa
Tiegħek il-glorja
Għal dejjem, Ammen.

Andre' Croach © 1971 Communique Music Inc.
Addattata għall-Malti minn Andrew Cauchi &
Dr. John Bonnici Mallia

 

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright