Available from KDZ office
SCORE
 

390. Lil Ġesù Ostja

O Ġesù, li fiċ-ċkejkna Ostja bajda
Issejħilna sabiex niġu ħdejk,
Nadurawk, o Sultan maħbub tagħna,
Mixħutin għarkopptejna f’riġlejk.

Rit:
Ħeġġeġ qlubna
Bil-fjammi ta’ mħabbtek
Li minn qalbek għal qlubna ħerġin,
Sabiex miegħek għal dejjem inkunu
O Ġesù, b’għaqda sħiħa mwaħħdin.

L-anġli tiegħek madwarek jgħannulek
L-isbaħ għana bi ġmielek mgħaxxqin,
Aħna magħhom minn qalbna ngħidulek:
“Għalik biss aħna lkoll imħeġġin”. Rit:

Lilek biss, o Ġesù, aħna rridu
B’qalbna nħobbu sa nibqgħu ħajjin.
Għax Int biss tħobbna lilna bl-imħabba,
Li tagħmilna għal dejjem henjin. Rit:


B. Tonna Barthet

 

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright