399. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi

Aħna nġbarna hawn taħt merħla waħda
Biex l-Ispirtu Qaddis lilna jżur
U bih aħna ngħixu ħajja tajba
Kemm issa u wisq iżjed fil-futur.

Rit:
Bl-Ispirtu s-Santu
Jaħdem ġewwa fina
Biex dan jimliena lkoll bil-kuraġġ
Inħobbu ’l Alla
W anke lill-proxxmu
Ngħixu ħajja ..... mill-aħjar.

W’aħna rċevejna issa dan l-Ispirtu
Li qiegħed jaħdem fina lejl u nhar
Li bih aħna nkunu kapaċi
Negħlbu lkoll kull diffikultà. Rit:

U żgur li f’ħajjitna ngħixu ferħana
Għax nagħmlu r-rieda biss tal-Mulej
Din hija verità li qalilna
L-Imgħallem tagħna Kristu l-Feddej. Rit:

Mel’ ejjew ilkoll hawn b’fehma waħda
Niddeċiedu li nimxu mal-Mulej
Għax hu l-Ispirtu tiegħu li jmexxina
Iva aħna mingħajru m’aħna xejn. Rit:

 

 

Tema

Spirtu s-Santu

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright