Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

409. Ma jistħoqqlix Mulejja

Ma jistħoqqlix Mulejja
Li tiġi għandi llum
Iżda għid biss kelma waħda
U ruħi tfiq u tqum.

Ejjew intom li tbatu
Ejjew kulu bil-ferħ
Dal-ħobż li ġie mis-sema
Li jtikom saħħa u serħ.

Ġesù nagħtik kull qima
Int vittma u kbir qassis
Il-ġisem u d-demm tiegħek
Sar ikel wisq għażiż.

O Sagrament imqaddes
O Sagrament divin
Kull radd ta’ ħajr foħrija
Minn qalbi ntik kull ħin

Addattata għall-Malti minn Bro. Henry FSC fuq melodiija Ingliża

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright