Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

410. Madwar artalek

Madwar artalek, Mulej, hawn inġbarna:
Ilqajna s-sejħa li int għamiltilna.
Fis-skiet u l-ġabra, ilkoll fehma waħda,
Qima u foħrija nagħtuk għalenija.

Rit:
Dan huwa Ġismi
Ejjew ħudu u kulu!
Dan huwa Demmi
Ejjew ħa tixorbu!
Sabiex il-mewt tiegħi
Xxandru għal dejjem:
Agħmlu dan kollu
Sakemm jiena niġi,
Agħmlu dan kollu b’tifkira tiegħi.

Madwar artalek, Mulej, hawn inġbarna
Sabiex nitrejqu b’dan l-ikel tiegħek
Ittina nixorbu d-demm għażiż tiegħek
Li jnissel fina l-ħajja ta’ dejjem. Rit:

Madwar artalek, Mulej, hawn inġbarna
Sabiex bil-ħerqa nitolbuk l-għajnuna
Agħtina li nduqu minn issa f’did-dinja
Is-sliem u l-paċi li inti taf tagħti. Rit:

A. Parisi
Addattata għall-Malti mill-oriġinali 'E venne il giorno'
minn Dun Mikiel Galea

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright