Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

411. Magħqudin b’fehma waħda

Magħqudin b’fehma waħda ngħajtulek,
O Mulej, nitolbuk, nagħtuk ġieħ;
Hawn f’riġlejn l-artal tiegħek iltqajna,
Biex noffrulek ix-xogħ’l w il-mistrieħ.

Kun is-sliem u l-għajnuna ta’ ruħna;
Biegħed minna kull ħsara, kull dnub;
Inwegħduk imħabbitna għal dejjem;
Fik tamitna: Int l-hena tal-qlub

Bro.Henry FSC & Dun Karm Scerri

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright