Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

413. Maestuż
(Majesty)

Maestuż, qimu ’l dal-ġmiel glorjuż
Lil Bin Alla, kull glorja, qawwa w tifħir
Maestuż, saltna qawwija llum
Nieżla mit-tron, fina lkoll
Glorja ’l-Mulej.

Lil Ġesù erfgħu ’l fuq u għollu ismu
Glorj’ agħtuh, ejjew kabbruh,
Lil Kristu Sultan
Maestuż, qimu ’l dal-ġmiel glorjuż
Kristu li miet, ħareġ rebbieħ,
Re tar-Rejiet.

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

Tema

Tifħir
Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright