419. Manifikat

Rit:
L-ispirtu tiegħi jiftaħar fil-Mulej
L-ispirtu tiegħi jiftaħar fil-Mulej
Għall-ħwejjeġ kbar li għamel
Ħa jkun għal dejjem imqaddes ismu. x2

Għax ħarstu xeħet fuqi
Fuq l-umiltà tas-serva tiegħu
U ara li minn issa
Kull nisel jibda jsejjaħli mbierka. Rit:

Għax ċekken ’il min hu kburi
U għolla ’l min kien umli
Fawwar bil-ġid ’il foqra
Lill-għonja bagħathom lura
B’idhom vojta. Rit:

© Gen Verde
Addattata għall-Malti mill-oriġinali "Il Magnificat"

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright