Chords
CHORDS
 

420. Marija rridu nħobbuk

Rit:
Marija, Marija, Marija, Marija.

Għax bik tul il-ħajja tagħna
Il-mixja tal-ħajja hi żgura
U bik kull pass tagħna
Jmexxina lejn is-sema
U anke meta d-dalma
Tkun għajjiet lil ruħna
Int b’dawlek
Terġa’ ssaħħaħna u tennina. Rit:

Irridu nkunu wliedek
Infaħħru lill-isem tiegħek
Lilek inqimu u nħobbu tul is-snin
Il-hena tnisslilna ġo qalbna
Xħin lilek insejħu ħerqana
Titfa’ ġo fina l-paċi tant mixtieqa. Rit:

 

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright