421. Marija ħlejqa sabiħa

Marija, ħlejqa sabiħa
Li bħal fjur issebbaħ is-silenzju
Mantell abjad
Li jħaddan il-ħolqien
Sbejħa, tal-qamar int id-dija.

Marija, inti l-omm tagħna,
Inti Omm l-umanità
Saħansitra Omm l-istess Ħallieq tiegħek
Ħlejqa frott tal-imħabba.

Rit:
Int fostna llum
Ngħannulek għanja f’armonija
Fil-mixja tiegħek
Tmexxina lejn il-Ġenna
Miegħek magħqudin
Nintelqu fik, wassalna int
Marija, għalina qalbek
Bl-imħabba tfur.

Marija, int il-Madonna
Omm tal-vera mħabba int
Imħabba li tirbaħ fuq il-mewt
Ilma ħaj għall-eternità. Rit:

© Gen Sprint
Addattata għall-Malti mill-oriġinali:
"Maria creatura bella"

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright