Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

423. Mar-ragħaj tiegħi

Rit:
Mar-ragħaj tiegħi xejn ma jonqos
Qalbi l-għaxqa ssib fih
F’mergħat ħodor spiss jeħodni
Hemm ħdejn l-ilma biex nistrieħ.

Dejjem hemm biswit biex jgħinni
Imqar jekk nimxi f’wied mudlam
Ma nibżax għax hu qrib tiegħi
Nafda fih għax hu setgħan. Rit:

Mejda lesta hemm quddiemi
Wiċċ il-għadu ħammar nar
Rasi dilek b’żejt ifewwaħ
Mimli l-kalċi sew sax-xfar. Rit:

Miegħi timxi t-tjubija
U l-ħniena mis-smewwiet
Ngħammar miegħu fid-dar tiegħu
Sa ma jtulu ż-żminijiet. Rit:

Fr. Karm Debattista mssp © 2002 Karm Debattista mssp

 

Waqt Liturġiku

Ringrazzjament
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright