Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

425. Megħjun miċ-Ċirinew

Inti li inti midneb oqgħod għarkupptejk
Ħares ftit madwarek
Ara min hu għaddej
Għaddej Ġesù l-Feddej
Liebes libsa ta’ kuljum

Issa jgħaddi bil-bagalja
U issa jgħaddi bis-sellum. x2

Inti li inti midneb oqgħod għarkupptejk
Ħares ftit madwarek
Ara min hu għaddej
Għaddej Ġesù l-Feddej
Għall-kalvarju ta’ kuljum

Bis-salib li hi l-bagalja
Bis-salib li hu s-sellum. x2

Inti li inti midneb oqgħod għarkupptejk
Ħares ftit madwarek
Għaddej Ġesù l-Feddej
Trid tkun inti ċ-Ċirinew
U jekk jaqa’ tgħinu jqum

Tgħinu jerfa’ dil-bagalja
Tgħinu jerfa’ das-sellum. x2

Manwel Mifsud © 2002 Manwel Mifsud

 

Tema

Via Sagra

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright