Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

428. Meta nilmaħ il-qdusija tiegħek
(When I look into your holiness)

Meta nilmaħ il-qdusija tiegħek
Meta ġmielek jien nitgħaxxaq bih
Kull ma mmiss narah vojt u mdallam
F’dawlek o Mulej.
Meta nsib il-ferħ li nimraħ ġo qalbek
Dak li rrid ikun ġo qalbek ankrat
Kull ma mmiss narah vojt u mdallam
F’dawlek o Mulej.

Rit:
Jien nadurak, Jien nadurak,
L-iskop għal xiex ngħix,
Hu li nadurak. x2

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright